מחקר ישראלי: קשר בין הפרעות קשב לחומרי הדברה

‭40%‬ מהמשתתפים במחקר ישראלי שנערך בימים אלה, כולם תושבי יישובים חקלאיים, דיווחו שלפחות אחד מילדיהם סובל מהפרעות קשב וריכוז. הממצא מצביע על קשר אפשרי בין העלייה בשכיחות ההפרעה לבין השימוש בחומרי הדברה רעילים בחקלאות

מנתון מחקרי ראשוני מסתמנת שכיחות חריגה בשיעור הילדים בישראל הלוקים בהפרעות קשב וריכוז, ובעיקר בסביבת אזורים חקלאיים. נתון זה יוצג בכנס בינלאומי המתקיים לראשונה בישראל ועוסק בפגיעות העצביות – החשיבתיות וההתנהגותיות – ובמחלות הנוירולוגיות, הנגרמות לילדים ולמבוגרים עקב חשיפה מתמדת למזהמים סביבתיים.

בעבודה מחקרית, המתבצעת בימים אלה על ידִי, יחד עם הדוקטורנט עמית אופיר, נבדקו עד כה 60 איש ביישובים חקלאיים שונים, רובם גברים ילידי הארץ, נשואים עם ילדים. כולם מתגוררים ברציפות במשך עשרות שנים באותם יישובים. כ‭40%-‬ מהנבדקים דיווחו על כך שלפחות ילד אחד מילדיהם אובחן כלוקה בבעיות קשב וריכוז. יש לציין כי רוב האבחונים נעשו לילדים בהיותם בבית הספר היסודי, לפני למעלה מעשור.

הממצאים, כאמור, הם ראשוניים, ולכן יש להתייחס אליהם בזהירות. ההשערה שלנו, שיש לאמת אותה מחקרית, היא שהעלייה בשכיחות הפרעות הקשב והריכוז קשורה למידת חשיפתם של התושבים ושל ילדיהם לחומרי הדברה חקלאיים מסוג הזרחנים האורגניים. לקבלת תשובה מוסמכת על כך יש להמתין להשלמת המחקר, שיקיף מאות נבדקים באזורים חקלאיים שונים ויכלול מגוון של בדיקות מקיפות ושיטות בדיקה מתקדמות. כך למשל בדיקות אחדות, שיתבצעו בהמשך, עשויות לשקף את הנטייה הגנטית המולדת של הילד להיפגע ביתר שאת מחשיפה מתמדת לחומרי הדברה רעילים מסוג הזרחנים האורגניים.

חיזוק מעבודות בארץ ובחו"ל

הממצאים הראשוניים עולים בקנה אחד עם ממצאי עבודות מחקר שנערכו בשנים האחרונות בארץ ובחו"ל, אשר בהן נבדק הקשר האפשרי בין חשיפתם של ילדים לחומרי הדברה חקלאיים מסוג הזרחנים האורגניים לבין עלייה משמעותית בהפרעות קשב וריכוז הנצפות בהיותם בגילאי בית הספר היסודי.

ככלל, קיימת עלייה בשכיחות של הפרעות הקשב והריכוז באוכלוסייה הכללית בישראל, ובעיקר בקרב ילדים. יש המייחסים זאת לשיפור המתמיד בשיטות האבחון ולגורמים חברתיים, אך בעבודות מחקר שנערכו בארה"ב נמצא קשר בין חשיפה קצרת טווח של ילדים לזרחנים אורגניים לבין האטה ברמת הקשב, ביכולת הפעולה הסדרתית ובגמישות החשיבתית.

עבודות נוספות הראו שחומרי הדברה שבשימוש ביתי, כגון הזרחן האורגני מתיל פרתיון, קשורים לבעיות זיכרון לטווח קצר ולבעיות קשב בילדים. בעבודה שבוצעה בישראל על ידי ד"ר אורה קופמן לפני שנים אחדות, נמצאה פגיעה ביכולת הלימוד המילולית וביכולת הביצועית של ילדים בגילאי בית הספר היסודי שאושפזו בבית חולים בינקותם (לפני גיל שלוש) בעקבות הרעלה חמורה מזרחנים אורגניים. ילדים אלה אף התקשו בריסון פעילותם המוטורית והתאפיינו בתנועתיות יתר, המתלווה להפרעות קשב וריכוז.

מחקרים נוספים שבוצעו בחו"ל הצביעו על כך שחשיפה ממושכת ומתונה למינונים נמוכים של חומרי הדברה זרחניים אורגניים פוגעת ביכולות מילוליות, ביכולת לבצע פעולות מורכבות, בקשב ובזיכרון. מאמר סקירה עדכני הראה שחשיפה במינון נמוך לחומרים רעילים אלה עלולה לפגוע אף בהתפתחות העובר ובגדילתו. קביעה זו משמעותית כשמדובר בילדים שהם דור שני לחשיפה, הגרים באזורים חקלאיים ועדיין חשופים לרסס של חומרי הדברה.

הסימפוזיונים העוסקים באיכות הסביבה במדינת ישראל ייערכו ביום חמישי ‭.11.6.09 ‬

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3727282,00.html

מאמרים

הדברה ביולוגית: מחסלת ושמה תנשמת

רוצים להיפטר מחולדות, עכברים ומזיקים אחרים? תשכחו מהדברה כימית. הדבר הבא בתחום הוא הדברה ביולוגית׃ באמצעות תנשמות. זואולוג: "התנשמת היא מכונת ציד, שמסוגלת לאכול בלילה אחד 10 חולדות". אגרונום עיריית

לפרטים

מדריך: כך נעשה הדברה בבית

מי רשאי להדביר ואיך ניתן לבדוק זאת? מהם הסיכונים הכרוכים בהדברה? האם היא פוגעת בסביבה? מהם המחירים הסבירים? לכבוד הקיץ שבפתח ריכז צוות מידרג מידע שעשוי לסייע למי שמבקש להיפטר

לפרטים
×
×

עגלת קניות